ازهم چقدر خاطره داریم لعنتی! 

                             از پرسه های بی هدفِ در شریعتی

                              تا چارپاره خواندن من توی چشمهات

                               تا چشمهای تو که گذشتی به راحتی ...

                                                        *

                                از عشق من که سهم من از زندگی م بود

                                از عشق من که پاک و بلند و بزرگ بود

                               من مانده ام و زردی گلهای روسری م

                                با دامنی که بالش یک دسته گرگ بود

                                                            *      

                                لعنت به ان غرور بلندی که داشتم

                                نفرین به ان سکوت سیاهی که داشتی

                                از سرنوشت سوخته خود کشیده ایم

                                شاید تو هم عزیز ! گناهی نداشتی

                                                            *

                                از نیمکت رها شده در پارکهای شهر

                                تا کوچه کوچه های همین شهر نیمسوز

                                از من که دستهای من از یاد رفته است

                                از تو که دور از منی اما توهم هنوز...

                                                           *

                                دنبال چیست چشم من از پشت بادها؟

                                دنبال چیست دست تو در چار پاره هام؟

                                من درد می کشم بنویسم برای تو

                                انگار عقربی زده بر ارواره هام

                                                           *

                                 من درد می کشم و به یادت می اورم

                                 ان چشمهای قهوه ای بی بدیل را

                                 در کوچه کوچه های همین شهر نیمسوز

                                  ان پرسه های بی هدف بی دلیل را

                                                           *

                                   ما درد می کشیم و به هم فکر می کنیم

                                    تو فکر می کنی به من و چارپاره هام

                                    من فکر می کنم به تو و ....اه لعنتی !

                                    انگار عقربی زده بر ارواره هام

                              
کلمات کلیدی :
نوشته شده توسط فاطمه هویدا - کرمان در یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩

.:: نظرات () ::.