بندر سوخته

       شبیهم به پاروی گیجی که هی     

       به دست تو بود و به دریا زدی !

        شبیهم به ته مانده بطری  ات

        به من تا رسیده لبت جازدی!

 

       شبیهم به قانون که تو بشکنی ! 

       شبیهم به عهدی که باید گسست

        به آواز یک مست در نیمه شب              

        به کابوس یک زن که ترسیده است

       

         به دستی که در جستجوی کسی    

         زمین و زمان را بهم می زنم

         به پایی که در جستجوی کسی        

            تمام جهان را قدم می زنم

       

           شبیهم به چشمان یک گوسفند       

           که در چشم یک گرگ وا داده است

            به پیغمبر سرکشی که شبی        

             به چنگ ابابیل افتاده است

     

               به بی صبری اشک بر گونه ها              

             به آغوش نا امن همخواب ها

              شبیهم به یک بندر سوخته                  

              که روییده از قلب مرداب ها

 

وقتی با خودت غریبی میگردی ببینی به کی شبیهی

و این حقیقت که هیچکس شبیه تو نیست تو رو به بیگانگی میرسونه.

پاهام یه جفت  پای همراه میخواد برای رفتن به جایی  که فقط با یک

دوست می چسبه ،که زل بزنی تو چشماش و شعر بخونی و بخونی و بفهمه!
کلمات کلیدی :
نوشته شده توسط فاطمه هویدا - کرمان در سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱

.:: نظرات () ::.