درباره وبلاگ

بدیدار من اگر امدی برای من ای مهربان چراغ بیاور

                        و یک دریچه که از ان...

    اما نه... برای من همینکه بدیدارم امدی کافیست

/ 0 نظر / 15 بازدید