# چارپاره
                                   ازهم چقدر خاطره داریم لعنتی!                               از پرسه های بی هدفِ در شریعتی                               تا چارپاره خواندن من ... ادامه مطلب
/ 82 نظر / 3 بازدید