عزیزم منو ببخش!

اینکه چند ماهه که  همیشه و هرجا با منی خیلی خوبه .

اما باید بگم منو ببخش که در جستجوی یک نقطه ی روشن  پای تو رو به این دنیای تاریک باز میکنم .

منو برای همه ی چیزهایی که میخواهی و نخواهی داشت ببخش

بخاطر همه ی چیزهایی که نمیخواهی و مجبوری که داشته باشی

بخاطر همه ی اشک هایی که خواهی ریخت

بخاطر همه ی درد هایی که خواهی کشید

منو بخاطر اینهمه خودخواهی ببخش!

خوب یا بد, درست یا غلط دارم مادر میشم...

خدایا کمکم کن!

/ 0 نظر / 18 بازدید